Disclaimer

Murray’s Regiment Pipes & Drums is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede aan eventueel contact – via email of telefoon- geen rechten worden ontleend.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen, logo’s, alsmede enige andere informatie en databanken rusten eigendomsrechten welke aan Murray’s Regiment Pipes & Drums en/of haar partners toebehoren.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Murray’s Regiment Pipes & Drums mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan, dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.